Loome Sillad eesmärgiks on luua võimalusi psüühiliste erivajadustega patsientide ja klientide toetamiseks Jämejala psühhiaatriakliinikus haiglaravil viibimise ajal ning seekaudu toetada nende iseseisvust ja toimetulekut haiglaravi järgselt.